Fotbalový klub Němčičky

Kopaná v Němčičkách

 

Hlavní a rozhodující úlohu při založení kopané v Němčičkách měl pan František Komárek.

Vše začalo takhle - Franta Komárek šel jednoho dne do hospody kde byl domluven s Frantou Oslzlým na šachové partii. V průběhu čekání na svého šachového kolegu se zaposlouchal do diskuze u vedlejšího stolu, kde se kluci bavili o fotbale, o tom jak by bylo dobré mít vlastní fotbalový oddíl, vlastní hřiště atd. Jelikož Franta Oslzlý na šachy nepřišel, tak se Franta Komárek zapojil do diskuze o fotbale také, i když se do té doby o něj téměř vůbec nezajímal a tudíž ho ani nehrával. Diskuze vyústila v prohlášení Franty, že když se nasere, tak do roka se bude hrát fotbal na vlastním hřišti v Němčičkách. Kluci mu na to řekli, že kecat umí každý a že ať jde do pr..... Tyto slova hecly Frantu natolik, že nezůstalo jenom u slov a 22.června 1975 v 11:30 hodin dopoledne v zadní místnosti pohostinství u Poláčků svolal schůzi, kde se  Zdeněk Peloušek, Karel Hycl, František Komárek dohodli na založení oddílu kopané v Němčičkách. Pro tuto myšlenku bylo během týdne získáno několik dalších mladých lidí. Na neděli 29.června 1975 byla svolána schůze pod ČTO Němčičky s cílem založit oddíl.

 

 

 

Založení oddílu kopané - 29.června 1975

Ustavující schůze se zúčastnilo 16 mladých nadšenců. Zahájení schůze provedl předseda ČTO Němčičky - Vladislav Šlancar. Všemi 16 členy bylo odhlasováno založení oddílu a byl zvolen výbor v tomto složení:

Předseda - Peloušek Zdeněk

 Předseda pro stavbu hřiště- Ovesný Jan

Jednatel - Komárek František

 Brigádnický referent - Hycl Karel

Pokladník - Ovesný Vojtěch

 Kulturní referent - Prokeš Zdeněk

 Hospodář - Varmuža František

 Revizní člen - Procházka Jan

 

 

První nesnadné kroky vpřed.........

Hned po zvolení výboru byla odeslána přihláška do soutěže pro rok 1975/76. Do 30.7.1975 bylo vystaveno 19 nových registrací a vyřízeno 7 přestupů. Za 5 týdnů činnosti měl oddíl 46 členů z toho 26 registrovaných hráčů. Byla vybudována samostatná vývěska, zřízena klubovna oddílu z nevyužité místnosti nad průjezdem kulturního domu. Výbor oddílu požádal všechny místní organizace o finanční podporu na budování hřiště a zakoupení potřebné výstroje. Nutno poděkovat myslivcům, SSM, zahrádkářům za příspěvek 500 Kč od každého. Z pokladny ČTO bylo uvolněna částka maximální 2000 Kč. Za tyto peníze byly zakoupeny 2 míče, sítě a první dresy - triko v barvě zeleno - černo -žluté, trenýrky černé, štulpny žluté. Oddíl sehrál první přípravné zápasy - 26.7.1975 s TJ Uherčice nerozhodně 3:3 a 3.8.1975 se zúčastnil pohárového utkání v Horních Bojanovicích. O týden později 10.8. poprvé v historii obce nastoupila jedenáctka TJ Němčičky k mistrovskému utkání na hřišti TJ Velké Hostěrádky a hrála nerozhodně - 2:2.

Budování hřiště

 

Po jednání oddílu s MNV v Němčičkách a JZD Rovnost Velké Pavlovice o umístění hřiště a vyčlenění pozemku z půdního fondu byl dán souhlas k vybudování hřiště mezi koupalištěm a domem občana Procházky Josefa. Pozemek byl značně podmáčen a svažoval se ke koupališti. Řízením výstavby, vyměřením, vypracováním projektu včetně rozpočtu byl pověřen Ing. Ovesný Jan ve spolupráci s celým výborem. Po schválení dokumentace OV ČSTV Břeclav a stavební komisí při MNV Němčičky byla výstavba zahájena.

Stručná čísla: 
 • bylo navezeno 1.580 m3 jílovitopísčité navážky - což představuje cca 500 traktorových vleček
 • výška navážky - 1,4 metru u koupaliště a 0,5 metru na protilehlé straně
 • bylo odpracováno 1.600 brigádnických hodin
 • Navážka byla provedena jednak Dopravními stavbami n.p. Olomouc, závod Uherské Hradiště a dále pak traktory JZD, které řídili členové TJ. Konečná úprava hrací plochy byla provedena 20.října 1975.

  27.října 1975 bylo provedeno osetí plochy hřiště. Tím skončila první etapa budování. Hodnota vytvořeného díla činila 68.895 Kč

  Práce na výstavbě pokračovaly druhou etapou v roce 1976 - budování ochran, odvodnění drenáží, vsakovací vrty, adaptací kabin koupaliště na šatny pro hráče - nadšení již poněkud již ochablo, ale opět se podařilo hodnotu díla znásobit. Závěrem roku 1976 byla stavba hřiště zhruba dokončena a hodnota činila 129.668 Kč. 

   

   

  Otevření hřiště - první rok kopané 1975-1976

  Otevření hřiště v Němčičkách bylo plánováno na 21.března 1976 a mělo se utkat A mužstvo proti náhradníkům. Pro špatné počasí (sníh + silný vítr) se utkání bohužel nekonalo.

  První fotbalový zápas se v Němčičkách hrál 28.4.1976 na nově zbudovaném hřišti. Bylo to první mistrovské utkání v historii obce. Soupeřem byla TJ V. Hostěrádky, na zápas se přišlo podívat 104 platících diváků, kteří byli s výsledkem 4:0 pro domácí i s předvedenou hrou spokojeni.

   

   

  Hráčský kádr v roce 1975/7/1976

   

  Obránci - Gála Stanislav - 27 let, Procházka Jan - 28 let, Oslzlý Vojtěch - 23 let, Šlancar František - 28 let, Šlancar Oldřich - 30 let, Šlancar Milan - 19let, Jörger Karel - 34 let

  Záložníci - Peloušek Zdeněk - 28 let, Ovesný Jan - 26 let, Ovesný Vojtěch - 24 let, Šimek Ján - 25 let, Suský Jaroslav - 19 let

  Útočníci - Hycl Karel - 25 let, Prokeš Zdeněk - 19 let, Procházka František - 24 let, Stávek Karel - 19 let, Kabela Miroslav - 27 let

   

  Závěrem

   Závěrem je třeba moc a moc poděkovat všem, kteří se na vybudování fotbalového hřiště  v Němčičkách podíleli, protože museli tomu věnovat hodně úsilí a někdy i v době totalitního režimu jít do rizika, které by mohlo zanechat v jejich osobním životě nemalou jizvu. Škoda jenom, že jejich další budovatelské plány byly překaženy lidmi, kterým snad vadil jejich úspěch v podobě vybudování hřiště, úspěšného pořádání kulturních akcí atd.